Monday, June 1, 2009

Közlekedés / Traffic

Mindenki tudja szerintem, hogy Ázsiában mások a közlekedési szokások, mint mondjuk Európában. A szabályok lényegében ugyanazok, de azok megvalósítása igencsak eltérő.
Szinte minden országban vannak olyanok, akik figyelmen kívül hagyják vagy nem is ismerik a szabályokat, de ilyen nagy mértékű, ipari léptékű szabálytalankodást még nem láttam, de a TV-ben sem (viszont az interneten igen, de hát ott úgyis minden van).
Kezdjük ott, hogy itt nagyon olcsó a benzin, úgy 110 forint körül lehet literje (nem tudom pontosan, mert annyira olcsó, hogy sohasem nézem a számlálót, csak tankolok, ameddig a tartály meg nem telik). Ez persze nem meglepő egy jelentős olajkitermelő országban, ahol ráadásul eléggé szocialista módon dotál (=támogat) mindenféle dolgokat a széles néptömegek számára az állam(párt) a kő- és pálmaolaj bevételekből (persze a "széles"-et leginkább úgy kell érteni, hogy "maláj és bennszülött", azaz nem kínai vagy indiai származású; de a faji problémákról majd később).
Visszatérve a közlekedéshez: szóval olcsó a benzin (és más szénhidrogének, mert pl. a taxik gázzal mennek), ráadásul nem túl fejlett a tömegközlekedés, tehát mindenki kocsival vagy motorral jár mindig, mindenhova, még gyalog-távolságokra is. Ennek környezeti hatásairól majd később, de sok jóra ne számítsatok.
Malajziában két hazai kocsi márka is van, a Proton és a Perodua, ezek minőségéről a helyiek sincsenek meggyőződve, és persze a helyi felsőbb réteg is inkább az európai és japán márkákat vásárolja. Gondolom vannak, akik azt gondolják, hogy Malajzia csóró ázsiai ország, de az itt megszámolható Aston Martinok és Jaguárok számát tekintve, ez azért gazdagabb ország, mint kis hazánk (és a Mercedes, BMW, Lexus számokat már nem is kell említeni). Persze a (szegényebb) többség helyi (vagy indiai) kocsikkal jár, ebben a közegben az (új) Suzuki Swift már menő kocsi. Úgy általában az átlag kategóriákban a japán kocsik a kedveltek a jobb módúak (de nem gazdagok) körében, főként a Toyota, aminek itt olyan érdekes modelljei vannak (pl. Avanza, Innova, Vios, stb.), amikről Európában soha sem hallani.
A sok kocsi mellett még több motorkerékpár/moped van és itt térünk vissza az eredeti témához, annak is a sűrűjéhez. A dolog ott kezdődik, hogy mindenki mindig gyorsan el akar jutni az úticéljához. Ennek érdekében az általános szabályokat (piros lámpa, záróvonal, elzárt terület, egyirányú utca, behajtani tilos, stb.) teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, ha az nem veszélyezteti testi épségüket és a járművüket. De erre a sorsra jut a forgalom-irányító rendőr is, aki láthatóan nem is remél engedelmességet a tömegtől (nincs értelme egyéneket kiemelni és megbüntetni; addig a többi még szabálytalanabbul közlekedik).
De amíg a kocsik, buszok és teherautók a méretüknél fogva korlátozottan tudnak csak szabálytalankodni, addig a mopedek a lehető legnagyobb szabadságfokot biztosítják vezetőiknek. Bárhol, bármikor, bármit. Szembe a forgalommal, át a piros lámpán, akár keresztforgalmon keresztül is, amit csak akartok. Vannak persze balesetek, de nem annyi, mint amennyit a puhány európai ember feltételezne. Részben kihaltak már azok, akik nem tudnak maximális sebességgel cikázni akár szembe forgalomban is, részben meg már gyerekkortól kezdve ivódik beléjük a tapasztalat, első kézből; de szó szerint. Az van ugyan is, hogy igen gyakran az egész család egy mopeden utazik (jegyezzük meg gyorsan, hogy mopeden, motoron főként a malájokat látni, a kínaiaknak és indiaiaknak már inkább telik kocsira; de ez most még mindig nem a faji problémákról szóló írás). Szóval utazik a család: elől a nagyobb gyerek áll a kormány és az ülés között a kormányba kapaszkodva; figyeljük meg, hogyan vezeti rá az apuka (következő a sorban, első az ülésen) gyakorlati oktatás keretében gyermekét a motorozás örömeire! (Persze a "nagyobb gyerek" alatt 3-5 éves, érett közlekedőket kell érteni). Tehát: "nagy" gyerek, apuka, őt követi a két szülő közé beszorított baba, majd az anyuka zárja a sort. A felnőtteken van bukósisak, a gyerekeknek már nem nagyon jut (de amúgy is, ki látott már 5 évesre való bukósisakot?), vagy a nagyobbik hónaljig lehúzott felnőtt sisakban demonstrálja a biztonságos közlekedést.
A kocsikban már jobb a helyzet, hiszen ott van biztonsági öv. Legalább az első sorban, mivel idén januárig nem volt kötelező a hátsó sorban. És azóta is csak az új kocsikban. Használni is kéne persze, de egyelőre nem ellenőrzik, és ha ötnél többen utaznak a kocsiban (az öt üléses fajtában), akkor hátul amúgy sem kötelező bekötni... A vezetés közbeni mobiltelefonozás tiltására már vannak tervek!
A sor végére maradtak a gyalogosok, de szó szerint. Gyalogolni jó, de nem itt. Egyfelől tiszta öngyilkosság a füstben jár-kelni, másfelől amúgy sem adják meg a kötelező elsőbbséget a zebrán (néha úgy tűnik, nem ismerik a felfestett fehér vagy sárga, párhuzamos téglalapok jelentését; ilyen hülye, unalmas díszítésekre költeni a pénzt, nahát) és végül még a járdán is igyekeznek akadályozni a haladást a különböző tárgyak (villanykarók, lámpák, táblák, jelzőlámpák és kapcsoló-szekrényeik, vízvezeték főelzárók és hasonló dolgok) célszerű elhelyezésével. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy középre rakják, mert ez uncsi lenne és könnyen kiismerhető trükk; nagy leleményességgel kombinálják a dolgokat és igyekeznek jól kihasználni a terepviszonyokat. Kedvencem a zebra elé elhelyezett tereptárgy; a legszebb megvalósítás, amit eddig láttam, alább látható. Az hihetné a nyájas olvasó, hogy itt a járdán való közlekedés az erdei tornapályán való végighaladáshoz hasonlítható, de nem, mert ott nem jönnek szembe motorosok.

I believe that everybody knows that the traffic the Asian habbits differ from day, the Europeans ones. The rules are principally the same, but their implementation is considerably different.
There are ones in almost every country who ignore the rules or do not even know them, but I haven't yet see this high volume, industrial level of offences, not even on telly (although have seen on the Internet, but there is everything there).
Let start with the fact that the fuel is very cheap here, around 60 euro cents (I am not sure about is as it is so cheap that I never check the meter, I am just filling up the tank, till it's full). It is of course not surprising in a major oil mining country, where the (state)party in a socialist kind of way sponsors from the crude and palm oil revenue every kind of things for the wider population (of course the "wider" really means "Malay and native", i.e. not of Chinese or Indian origin; but later about the racial issues).
Returning to traffic: so, the fuel is cheap (including LPG as the taxis uses gas) and the public transportation is not too developed, thus everyone travels with car or motorcycle every time, everywhere, even for walking distances. I will write about it's environmental impacts but do not expect too much good news. There are two domestic car brands in Malaysia, Proton and Perodua; even the locals are not fully convinced about their quality and of course the local upper class prefers European and Japanese brands.I think some people think that Malaysia is a poor Asian country, but considering the count of the Aston Martins and Jaguars, it is a richer country than Hungary (not to mention the Mercedes, BMW, Lexus counts). Of course the (poorer) majority use local (or Indian) cars, in such environment the (new) Suzuki Swift is a respected car. Generally, in the middle categories the Japanese cars are preferred amongs the well-off (but not rich) ones, mostly Toyota that has interesting models (e.g. Avanza, Innova, Vios, etc.) not heard of in Europe.
In addition to the many cars there are even more motorcycles/scooters and here we return to the original subject, and into the thick of it. The issue start with the fact that everyone wants to get to their destination quickly. In order to achieve this, the general rules (red lamp, middle continuous white line, closed areas, one-way streets, no entry, etc.) are completely ignored, it that does not endanger their own personal safety and their vehicle. But even the policeman controlling the traffic is not given more attention; he clearly does not expect obedience from the crowd (it would not make sense to pick and fine individuals; there others would behave even less properly in the meantime).
But while the cars, buses and trucks are limited in foul traffic due to their size, the scooters provide the highest possible degree of freedom to their drivers. Wherever, whenever, whatever. Opposite the oncoming traffic, through red lamp, even across the perpendicular traffic, whatever you want. There are accidents, of course, but not as many as the softie Europeans would assume. Partly because those who cannot criss-cross at max speed in oncoming traffic are already extinct; partly because the first hand experience is absorbed into them since childhood, literarly. The thing is that very frequently the whole family travles on a single scooter (note here that one can mostly see Malays on scooters, the Chinese and Indians can afford cars more than them; but this post is not about racial issues). So, the family travels: in the front the elder child stands between the handle-bars and the seat; notice how daddy (next in the line, first on the seat) introduces his child to the joys of motorcycle riding in the form of hands-on training! (Of course, "elder child" means mature, 3-5 year old commuters). So: "big” child, daddy, he is followed by the baby squeezed between the parents, finally mom closes the line. The adults wear crash-helmet; the childs either do not wear it (well, who has already seen child-sized crash-helmets?) or the elder ones demonstrate the safe traffic in adult crash helmet that ends around their armpit.
In cars the situation is much better, since there is the seat belt. At least in the front and until January this year the seat belt was not mandatory in the back row. And mandatory only in the new cars since that. Surely, they should be worn, but it is not yet enforced/checked and if there are more than five passengers in a car (in the five seater ones), then there is no need to use the seatbelt... There are already plans to ban the use of mobile phones during driving!
At the end of the story are the pedestrians, verbatim. Walking is good, but not here. On one hand is it simpy siucide to wander in the fumes, on the other hand the mandatory right of way at the crossings is never given (sometimes the drivers do not seem to know the meaning the while or yellow, parallel rectangles painted on the road surface; wasting taxpayers' money on such silly and boring decoration, come on!) and finally even on the sidewalks the walking is obstructed by apt placement of various objects (eletricity poles, lampposts, road and other signs, traffic lights and their switch cabinets, water main valves and similar things). This does not mean that they are placed in the middle, that would be boring and east to get to know trick; they combine these things ingeniously and try to exploit the landscape. My favourite is the object(s) placed in front of the zebra scrossing; the nicest implmentation I have met can be seen above. The dear reader might presume that walking on the sidewalk is comparable to obstacle-races; but not as there are no oncoming motorcycles there.