Tuesday, February 16, 2010

Gyógyulóban / Recovering

Tegnap óta gyógyuló félben vagyok: végre elkezdett emelkedni a trombocita szám a vérképemben. Már a negyedik napok úgy tűnt, hogy megáll ennek az esése, de sajnos csak pillanatnyi megálló volt mielőtt tovább csökkent. De tegnap óta már kétség kívűl nő a trombocita szám, méghozzá igen határozottan.
Egészséges embernek 140 és 400 ezer között van (nem tudom, mi a mértékegység), nekem ez 37 ezerre esett le, de ma reggel már 61-re jött fel. Amint eléri a 80 ezret, hazaengednek. Ez pedig akár már ma délután be is következhet.
Már nagyon várom a hazatérést és remélem, hogz most legalább újabb 30 évig nem kell majd kórházba mennem!

I am on the recovery path since yesterday: finally, the platelet count started to increase in my blood test results. On the 4th day it already seemed that the drop of this count has stopped but unfortunately it was only a momentary pause before further decrease. But since yesterday the platelet count undoubtedly increases, quite strongly actually.
Healthy people have this number between 140K and 400K (I do not know what's the unit), mine dropped to 37K but by this morning it came up to 61K. When it reaches 80K I will be released. And this might happen this afternoon.
I am really looking forward returning home and really hope that for at least a further 30 years I will not have to go to hospital!

Friday, February 12, 2010

Megőrülök / I am going mad

Ez még csak a harmadik nap a kórházban, de már most megőrülök az unalomtól meg a bezártságtól. Harminc éve nem voltam kórházban és elég mozgalmas életet élek, nem megy a semmittevés és folyamatos fekvés. A TV nézhetetlen, a számítógép is unalmas (az Interneten sincs semmi érdekes :-) ); tanulni is próbáltam (Oracle vizsgához) de a tankönyv csapnivaló (terjengős és mégis tartalmatlan és tele van hibával).
Annyi vigaszom van, hogy Mariann mindennap bejön, néha kétszer is. Nem tudom szórakoztatni, de legalább egy kicsit beszélgetünk. Albert is itt volt egyszer, Dávid meg csinált egy "Gyógyulj meg" kártyát. És az is sokat segített, hogy jópár kollégától kaptam jó kívánságokat (globalizáció és Internet: Malájziából, Indiából és Írországból). Sőt, Weng Kett be is jött a feleségével és hoztak narancsot és szőlőt. Az elmúlt három napban egyedül ennek a narancsnak az ízét éreztem.
Ami egyre jobban zavar az az infúzió. Azért kapom, hogy ki ne száradjak. De mellette iszom a sok folyadékot is és ennek a kettőnek a hatása az, hogy óránként kell budira járnom. Ráadásul le is kell mérni az eredményt (ami minden alkalommal jelentős). A gyakoriságból és össztérfogatból azt a következtetést vontam le, hogy engem aztán nem fenyeget a kiszáradás. Úgyhogy a legközelebbi vizitkor kérni fogom a doktort (határozottan), hogy vegyenek le az infúzóról. Igen idegesítő mindehova magammal tolni/húzni az állványt és a pumpa folyamatos nyekergő hangja megörjít. Olyan, mintha a nyílt tengeren szélcsendben veszteglő vitorláshajó fedélzetén lennék; ráadásul itt még a fedélzetet sem kell felmosni, mindent megcsinálnak helyettem.
Bárcsak hazamehetnék már. Ha kiengednek, akkor is még vagy két hétig pihennem kell. Az sem lesz könnyű, de ennél sokkal jobb.
Na, megint mehetek a budira.

This is only the third day in the hospital but I am already going mad because of the boredom and being enclosed. I haven't been in hospital for thirty years and have a rather active life, doing nothing and lying all the time just does not work for me. The TV is unwatchable, the computer is boring too (there is nothing interesting on the Internet :-) ); I tried to learn (for an Oracle exam) but the exam guide is crap (verbose but still lacks content and it is full of errors).
Mariann visits me every day, sometimes twice; this comforts me. I cannot entertain her, but at least we can chat a bit. Albert also was here once and David made me a "Get well" card. It also helped that I got well wishing from a number of colleagues (globalization and Internet: from Malaysia, India and Ireland). What's more, Weng Kett and his wife came in and they brought orange and grapes. In the last three it was only this orange that had any taste to me.
What bothers me more and more is the infusion. I get it to prevent dehydration. But also I drink a lot of fluids and the result of this two is that I have to go to the toilet every hour. Furthermore, I have to measure the result (which is quite significant every time). From this frequency and the total volume I concluded that I am not threatened by dehydration. Thus I will ask the doctor (firmly) at the next check up to take me off from infusion. It is really annoying to push/pull the stand with me everywhere and the pump's continuous creaking noise drives me nuts. It sounds like I was aboard a sailing ship in the middle of the sea stranded in calm; and I do not even have to wash the deck as everything is done for me.
Wish I could go home already. Even after the release I will for to rest for around two weeks. That won't be easy either, but much better than this.
I had to go to the toilet twice while I was writing this post. Duh.

Thursday, February 11, 2010

Szingapúr 2.0 / Singapore 2.0

Habár nekünk nagyon tetszett Szingapúr, én egy kicsit úgy éreztem, hogy a dolgok ott túl ellenőrzöttek, szabályozottak. Nemrég találtam egy cikket a híres sci-fi írótól, William Gibsontól Szingapúrról, aki nálam jóval tehetségesebben összefoglalta milyen is a város: Disneyland halálbüntetéssel. Legyél boldog vagy megölünk.
A cikk 17 éve íródott, szerintem sokat javult a város azóta, de valamennyi igazságtartalma még mindig van a cikknek.

Although we liked Singapore a lot, I somewhat felt that the things there are a bit over-controlled, over-regulated. Recently I have found an article from the famous sci-fi writer William Gibson who in a much more talented way than I summarized what's the like: Disneyland with death penalty. Be happy or we'll kill you.
The article was written 17 years ago, I think the city improved a lot since, but the article still carries some truth.

Komédia / Comedy

Nemrég készítettem az alábbi képet egy DVD boltban. Azt hiszem, kicsit félreismerték a filmek jellegét.I took this picture recently in a DVD shop. I think they misjudged the movies' character.

Dengue

Mindig is jobban szerettem távoli helyeken hosszabb időt eltölteni és úgy élni, mint a helyiek, mintsem tennivaló-listás turistának lenni (megnézni ezt, ezt és ezt; hazamenni). Hát most nem panaszkodhatok: úgyanúgy elkaptam a dengue-t, mint a helyiek (meg alkalmanként a tennivaló-listás turisták :-) ).
Kedden késő délután hirtelen elkezdtem nem jól érezni magam (fejfájás, lázacska, gyomor), de nem gyanakodtam semmire, mert annyira nem voltam rosszul. Az éjszakára viszont annál inkább: egyszer majd megfagytam (30 fokban!) és úgy rázkódtam, mint a csörgődob (bár nem olyan hangosan), nem sokkal később meg olyan melegem volt, hogy az izzadság kis tócsában gyűlt össze alattam. Másnap otthon maradtam, de nem javult a helyzet, úgyhogy délután bejöttem a kórházba ahol egyből itt is tartottak. A betegség egy hétig tart, de nagyon remélem, hogy hamarabb hazaengednek.
Már csak ezért is, mert rettentően unalmas betegnek lenni. Tegnap csak feküdtem egész nap otthon, utána meg a kórházban. Úgy általában nem érzem magam nagyon rosszul (lázam még van, de a fejfájás meg a levertség elmúlt); sokkal inkább szenvedtem attól, hogy elfeküdtem minden procikámat. Ráadásul itt a kórházban olyan kemény a párna, hogz majd kitört a nyakam. Be is hozattam Mariannal az otthoni puha párnácskát.
Próbáltam TV-t nézni, de nem vagyok nagyon TV barát, most is csak ugráltam egyik csatornáról a másikra; semmi érdekes nem volt. Illetve egy igen: az egyik csatornán a Shrek 2-t adják végtelen ciklusban. Ez még nem lenne baj, de egyfelől a kép és hang minőség annyira rossz, hogy 200-szor lejátszott lengyel VHS kazetta a 80-as évekből is kinevetné, másfelől meg a filmet félbehagyják a felénél és kezdik előröl... Ja, és az első öt percben láthatók a ki-be mászkáló nézők árnyai! A Prince Court kórházban vagyok, ami világszínvonalú, modern és szép (és a helyieknek megfizethetetlen); a kórház a nemzeti olajtársaság, a Petronas tulajdonában van. Nem értem, hogy miért engedik meg magunknak lopott film lejátszását; úgy 30 ringgitből vehetnének új DVD-t is... Ráadásul a kormány erősen fellép a kalózmásolatok ellen; erre az egyik intézménye ilyet használ...
Mariann a laptopot is behozta, így most van mit csinálni. Megpróbálok majd a blogra írogatni (tudom, ezt már ígértem sokszor).
De visszatérve a betegségre: állítólag a neheze a 4. napon kezdődik, ami holnap lesz. A fő rizikó a trombocita szám esése a vérben: ha nagyon leesik, akkor nincs véralvadás de van spontán vérzés. Ami gáz. És persze probléma meg a kiszáradás is, de erre két védekezésem is van: egyfelől annyi vizet ittam már, hogy már az ásványvizes palack látványától is rosszul vagyok; másfelől meg rá vagyok kötve sósvíz infúzióra (még a budira meg a zuhanyba is ki kell tologatni az állványt, amin a palack lóg, mert nem akarnak folyton lecsatlakoztatni a pumpáról).
Szóval, meglátjuk holnap hogyan változik az állapotom. Ha nem lesz nagyon rossz az egész betegség, akkor majd betudom a malajziai élmény részének. Persze ha rossz lesz, akkor is része lesz, csak majd kevesebbet fogom felidézni öreg napjaimban.

I always preferred spending longer time in far places and to live like the locals over being a checklist tourist (see this, this and this; go home). Well, I cannot complain now: I caught dengue just like the locals (and occasionally the checklist tourists :-) ).
I started to feel unwell on Tuesday evening (headache, some temperature, stomach), but did not suspect anything as I was not feeling that bad. But during the night I was: once I almost froze (in 30 degrees!) and was shaking like the tambourine (although not that loudly); and a bit later I was so hot that the sweat gathered into a puddle under me. I stayed at home the next day, but the situation did not improve, so in the afternoon I came into the hospital where they admitted me immediately. The sickness lasts a week, but I really hope that I will be released earlier.
One reason for this hope is that it is terribly boring to be sick. I was only lying whole day yesterday at home then in the hospital. In general I do not feel too bad (I still have some fever, but the headache and the lethargy are gone); I suffered more from numbing my whole body with too much lying. In addition, the pillow is so hard that my neck almost broke. I asked Mariann to bring the soft cushion.
I tried to watch TV, but I am not really a big fan of TV so I was just channel surfing but there was nothing interesting on. Well, there was one: on one channel Shrek 2 is running in infinite loop. This would not be a problem, but on one hand the picture and sound quality is so bad that a Polish VHS tape from the '80s that has been played 200 times would ridicule it; on the other hand the movie is interrupted around the middle and started from the beginning. And in the first five minutes you can see the shadows of people coming and going! I am in the Prince Court Medical Centre which is state-of-the-art, modern and nice (and unaffordable to the locals); the hospital is owned by the national oil company, Petronas. I do not understand how can they allow themselves to play a stolen movie; they could a new DVD for around 30 ringgits. Additionally, the government takes firm steps against pirated copies and then one of their institute uses them...
Mariann also brought in the laptop, so there is something to do now. I will try to write posts for the blog (I know, I already promised this many times.
But to return to the illness: they say that the hardest part starts on the 4th day, that will be tomorrow. The main risk is the drop of the platelet count in the blood: if it drops a lot then there is no coagulation but there is spontaneous bleeding. That sucks. And dehydration is also a problem but I have two defences against it: on one hand I drank so much water that I get sick simple by looking at the mineral water bottle; on the other hand I am connected to salty water infusion (I have to push the stand on which the bottle is hung to the loo and the shower as they do not want to disconnect me from the pump all the time).
So, we will see tomorrow how my state will change. If this whole sickness will not be too bad then I will consider it as part of the Malaysian experience. Of course, if it will be bad, it will be still a part of it, but I will recall it less frequently in my elder days.